didsabz
27 مرداد 1401 - 08:40

شهروندان مشهدی هوای سالم تنفس می کنند

میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای سالم با عدد ۵۷ است. مهدی اله‌پور ،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای سالم با عدد ۵۷ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد۵۲ نشان از سالم بودن هوا دارد. او افزود: همچنین کیفیت هوای پنج منطقه کلانشهر مشهد در بیست و هفتمین روز مرداد ماه در شرایط پاک برای تنفس شهروندان قرار دارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد : بر این اساس هم اکنون کیفیت هوای مناطق امامیه، چمن، الهیه، خیام جنوبی و ماشین ابزار در شرایط پاک قرار دارد. اله‌پور بیان کرد: کیفیت هوا در ۱۸ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار دارد. قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است. همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود. قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان رضویمشهد
شناسه خبر: 612671